Koalicija za Mostar 2020 (u nastavku: Koalicija) nastoji u svom djelovanju biti usklađena sa svim relevantnim zakonskim odredbama i propisima koji se odnose na lične podatke.

Ovaj dokument određuje osnovne principe po kojima Koalicija obrađuje lične podatke članova, simpatizera, donatora, poslovnih saradnika, zaposlenika, dobavljača i drugih te utvrđuje uloge i odgovornosti u svim dijelovima i organizacijama Koalicija prilikom obrade ličnih podataka, u skladu sa GDPR uredbom (EU) 2016/679 Evropskog parlamenta i Vijeća od 27.04.2016. (u daljnjem tekstu: Uredba), Zakonom o zaštiti ličnih podataka BiH (u daljem tekstu Zakon) i internim aktima. Koalicija je prepoznala važnost zaštite privatnosti, sigurnosti i zaštite podataka svih pojedinaca koji se pojavljuju kao učesnici u svim procesima.

Koalicija putem ove Politike izražava spremnost na poštivanje Uredbe i Zakona.

Korisnici ovog dokumenta su svi članovi i partneri Koalicije, simpatizeri stranke, kao i sve treće strane koje Koalicija angažira.

Osnovni pojmovi

Kako bi Koalicija bila u mogućnosti zastupati interese svojih članova i simpatizera, pravovremeno i dosljedno ih informisati o aktivnostima, nužno obrađuje njihove lične podatke koji su neophodni za kvalitetan angažman. U suprotnom, odnosno ukoliko korisnik odbije ustupiti takve lične podatake, Koalicija neće biti u mogućnosti pružiti mu povratnu informaciju.

Lične podatke pojedinaca prikupljamo zbog:

 • zakonskih obaveza – podatke prikupljamo i šaljemo putem različitih papirnatih i digitalnih obrazaca u različite institucije Državne uprave u cilju prijave, odjave ili promjene statusa i prava radnika, istražnih radnji i sudskih procesa,
 • upisa kandidata registar članova Koalicije, vođenje evidencije i sačinjavanje arhive,
 • radi unaprijeđenja sistema pristupa informacijama i blagovremenog informisanja članova/korisnika.

U svrhu prikupljanja podataka koristimo:

Naša stranica može sadržavati eksterne veze na druge internetske stranice kojima Koalicija ne upravlja i za koje nije odgovorna.

Načela obrade podataka

Prilikom obrade ličnih podataka članova i korisnika internet stranice Koalicija se pridržava sljedećih osnovnih načela:

 • Zakonitost, poštenje i transparentnost – Koalicija će obrađivati lične podatke ispitanika u skladu sa važećim propisima i obuhvaćajući sva prava članova/korisnika te će prema Uredbi pružati članovima/korisnicima sve potrebne informacije o tome koji se lični podaci koji se odnose na njih prikupljaju, upotrebljavaju, daju na uvid ili na drugi način obrađuju. Na zahtjev osigurati članovima/korisnicima uvid u njihove podatke, obrazloženje obrade, temelja i zakonitosti obrade. Korisnik će biti pravovremeno, odnosno prije samog prikupljanja ličnih podataka, upoznat sa svim relevantnim informacijama.
 • Ograničenje svrhe – lični podaci moraju biti prikupljeni u posebne, izričite i zakonite svrhe te se dalje ne smiju obrađivati na način koji nije u skladu s tim svrhama.
 • Smanjenje količine podataka – Koalicija prikuplja i obrađuje lične podatke na način da su ti podaci primjereni, relevantni i ograničeni na ono što je nužno u odnosu na svrhe u koje se obrađuju. Svaka organizaciona jedinica unutar Koalicije osigurava da se ovo načelo adekvatno primjenjuje.
 • Tačnost i ažurnost – Koalicija osigurava da su podaci tačni te će poduzeti sve razumne mjere radi osiguravanja da se lični podaci koji nisu tačni, uzimajući u obzir svrhe u koje se obrađuju, bez odlaganja izbrišu ili isprave. U tu svrhu korisnici koji su u poslovnom odnosno ugovornom odnosu s Koalicijom imaju pravo i obavezu ažuriranja svojih ličnih podataka.
 • Ograničenje čuvanja – lični podaci članova čuvaju se u obliku koji omogućuje identifikaciju ispitanika samo onoliko dugo koliko je potrebno u svrhu radi kojih se lični podaci obrađuju, a dalje ukoliko za to postoji legitimni interes (npr. ukoliko služe kao dokaz u sudskom ili istražnom postupku).
 • Cjelovitost i povjerljivost  – Koalicija prikuplja i obrađuje podatke na način kojim se osigurava odgovarajuća sigurnost ličnih podataka, uključujući zaštitu od neovlaštene ili nezakonite obrade te od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja primjenom odgovarajućih tehničkih ili organizacijskih mjera. Provođenje ovog načela osigurava implementacijom sistema koji ima za cilj ograničenje pristupa podacima, detekciju i zaštitu od curenja podataka, metodama nadzora nad pristupom podataka i sl.

Svaka organizacijska jedinica Koalicije kao i izvršitelj obrade dužna je osigurati pridržavanje gore navedenih načela prilikom obrade ličnih podataka za koje je nadležna.

U skladu sa navedenim načelima, radnici Koalicije će pristupati ličnim podacima ispitanika ovisno o njihovim ovlaštenjima, a kako bi uspješno obavili poslove vezane uz pojedina radna mjesta.

Koalicija će podatke korisnika proslijediti drugim pravnim osobama i državnim institucijama u slučaju kad za to postoji zakonska osnova.

Prava članova/korisnika

Koalicija će korisniku svoje internet stranice u trenutku prikupljanja ličnih podataka pružiti informacije o:

 • identitetu i kontaktnim podacima Koalicija kao voditelja obrade,
 • kontaktnim podacima službenika za zaštitu podataka (DPO),
 • svrhama obrade radi kojih se prikupljaju lični podaci te pravnu osnovu za obradu,
 • legitimnim interesima Koalicije,
 • primateljima ili kategorijama primatelja ličnih podataka,  ako takvih primatelja ima,
 • namjeri prijenosa ličnih podataka trećim zemljama, ako takva namjera postoji,
 • period čuvanja podataka,
 • pravu ispitanika na pristup ličnim podacima, ograničenju obrade i brisanje podataka,
 • pravu na podnošenje prigovora Agenciji za zaštitu ličnih podataka BiH.

Prava članova/korisnika na osnovu Uredbe, Zakona i ove Politike su:

Pravo na pristup podacima – korisnik ima pravo dobiti od Koalicije potvrdu obrađuju li se njegovi lični podaci te ako se takvi lični podaci obrađuju, pristup ličnim podacima i informacije o svrhi obrade, kategorijama podataka, potencijalnim primateljima kojima će lični podaci biti otkriveni, postojanju prava da zatraži ispravak, brisanje ili ograničenje obrade ličnih podataka te prava na ulaganje pritužbe nadzornom tijelu.

Pravo na ispravak – korisnik ima pravo bez nepotrebnog odgađanja zatražiti od Koalicije ispravku netačnih ličnih podataka koji se na njega odnose. Uzimajući u obzir svrhu obrade, ispitanik ima pravo dopuniti nepotpune lične podatke, među ostalim i davanjem dodatne izjave.

Pravo na brisanje – korisnik ima pravo od Koalicije zatražiti brisanje ličnih podataka koji se na njega odnose.

Pravo na ograničenje obrade – korisnik ima pravo tražiti i dobiti ograničenje.

Pravo na prigovor – korisnik ima pravo na osnovu svoje posebne situacije u svakom trenutku uložiti prigovor na obradu ličnih podataka koji se odnose na njega.

Koalicija će članu/korisniku na njegov zahtjev pružiti informacije o preduzetim radnjama vezanima uz navedena prava u roku od 30 dana od dana zaprimanja urednog zahtjeva. Iznimno, Koalicija može iz opravdanih razloga produžiti rok za odgovor o čemu će obavijestiti ispitanika.

Informacije se pružaju u pisanom obliku ili drugim sredstvima, ako je prikladno i elektronskim putem. Ako to zatraži član/korisnik, informacije će se pružiti i usmenim putem, pod uslovom da je drugim sredstvima utvrđen identitet ispitanika.

U slučaju da Koalicija ne postupi po zahtjevu, obavijestit će ispitanika o razlozima  i o mogućnosti podnošenja pritužbe nadzornom tijelu.

Period čuvanja podataka

Kolačići su male tekstualne datoteke koje većina web stranica pohranjuje na uređajima kojima korisnici pristupaju internetu kako bi prepoznali pojedinačne uređaje koje korisnici koriste tokom pristupa. Njihova pohrana je pod potpunom kontrolom preglednika korisnika – koji pohranjivanje kolačića može po želji omogućiti ili onemogućiti. Kolačići nisu štetni i uvijek su vremenski ograničeni.

Internet stranica Koalicije (https://koalicijazamostar2020.ba) sakuplja dvije vrste kolačića (Cookies).

 • Obavezne kolačiće (Cookies) radi ostvarivanja zadatka nesmetanog rada web stranice
 • Statističke kolačiće (Cookies) kojima dozvoljavate praćenje statistike posjeta internet stranice, a vaši podaci (adresa internet protokola, identifikatori kolačića) upotrebljavaju se za podešavanje oglasa prilikom ponovnog posjeta stranici.

Server na kojem se nalazi ova internet stranica zaštićen je sa svim vrstama zaštite kako bi se obezbjedila privatnost i sigurnost podataka.

Onemogućavanjem kolačića odlučujete hoćete li dopustiti pohranjivanje kolačića na vašem računaru. Postavke kolačića mogu se kontrolisati i konfigurisati u vašem internet browseru. Onemogućavanjem kolačića, postoji mogućnost da nećete moći koristiti neke od funkcionalnosti naše internet stranice.

Da bi saznali kako kontrolisati kolačiće u vašem browseru posjetite dolje navedene linkove:

Microsoft Edge / Internet Explorer / Google Chrome / Mozilla Firefox / Safari / Opera

Više informacija o kolačićima pročitajte na sljedećim linkovima:

http://www.allaboutcookies.org/

http://www.youronlinechoices.eu/

Povjerljivost i pristup podacima

Ovom izjavom Koalicija za Mostar 2020 se obavezuje da će shodno Uredbi EU 2016/679 o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom ličnih podataka (Uredba) čuvati povjerljivost svih ličnih podataka kojima ima pravo i mogućnost pristupa, te da ćemo iste lične podatke koristiti isključivo u naznačenu (propisanu) svrhu.

Služba za zaštitu podataka

U slučaju bilo kakvih pitanja vezano za obradu Vaših ličnih podataka i ostvarenje prava, možete se obratiti našoj službi za zaštitu podataka putem kontakta. Ako sumnjate na povredu vezano za zaštitu Vaših ličnih podataka, imate pravo podnijeti pritužbu Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

Kontakt podaci
Koalicija za Mostar 2020
Rade Bitange 13, 88000 Mostar, BiH
T: +387 62 890 158
E: info@koalicijazamostar2020.ba

Tajnost podataka

Naglašavamo da prilikom posjeta ovim stranicama vaši lični podaci ostaju tajni, osim ako ih ne želite dobrovoljno otkriti. Obavezujemo se da drugim stranama nećemo otkrivati, prodavati ni prenositi podatke koje smo primili (osim u slučajevima propisanim Uredbom).

Izmjene Politike privatnosti

Sve promjene Politike privatnosti ažuriraju se na ovoj stranici zajedno sa datumom izmjene dolje kako slijedi.


Ova Pravila Politike privatnosti zadnji put su izmijenjena 01.12.2020. godine.