Svrha ovog kodeksa je definisati prihvatljivo ponašanje kandidata “Koalicije za Mostar 2020” u izbornoj kampanji za Lokalne izbore u Gradu Mostaru 2020. godine. Kodeksom želimo osigurati okvir za profesionalno ponašanje i jasno označiti odgovornosti za odluke i aktivnosti kandidata “Koalicije za Mostar 2020” u izbornoj kampanji za lokalne izbore 2020. godine, te postaviti visoke standarde rada i djelovanja kandidata, dužnosnika, volontera, članova i simpatizera “Koalicije za Mostar 2020” u izbornoj kampanji za Lokalne izbore 2020. godine.

Član 1

Ovim kodeksom utvrđuju se temeljne vrijednosti, etička načela i standardi ponašanja koji obavezuju sve kandidate na Lokalnim izborima “Koalicije za Mostar 2020”. Oni predstavljaju okvir u kojem kandidati djeluju. Navedene vrijednosti, načela i standardi ponašanja obavezuju kandidate u komunikaciji i postupanju s građanima, drugim političkim strankama, koalicijama, udruženjima građana, medijima i ostalim akterima koji djeluju u javnom prostoru.

Član 2

Svrha ovog kodeksa jeste da se zalaže za slobodu, jednakost, toleranciju, solidarnost, društvo jednakih mogućnosti i vladavinu prava. U svom djelovanju svaki član će potencirati poštenje, pravednost i kulturu dijaloga.

Član 3

Kandidati “Koalicije za Mostar 2020” u izbornoj kampanji za Lokalne izbore 2020. godine u obavljanju svojih poslova i zadaća dužni su poštivati i primjenjivati sljedeća načela:

 • načelo povjerenja i odgovornosti;
 • načelo zaštite prava građana i zaštite javnog interesa;
 • načelo nediskriminacije, uvažavanja ljudskih prava;
 • načelo odgovornosti prema zaštiti zdravlja ljudi, prirode i okoliša;
 • načelo dobrih političkih običaja i saradnje;
 • načelo poštivanja i odgovornosti pri korištenju i plasiranju objava na
  društvenim mrežama.

Član 4

Obaveze kandidata „Koalicije za Mostar 2020“ u izbornoj kampanji za Lokalne izbore 2020. godine su:

 • iznošenje dogovorenih stavova „Koalicije za Mostar 2020“ o političkim pitanjima u okviru ličnog područja djelovanja;provođenje dogovorenih stavova na svojim područnicama;
 • učešće u predlaganju stalnih i privremenih tijela za proučavanje pojedinih pitanja;
 • učešće u predlaganju rješenja o političkim pitanjima u okviru svojih podružnica.

Član 5

Poštovanje i primjena temeljnih ljudskih prava treba biti standard ponašanja svakog pojedinca koji nastupa u ime “Koalicije za Mostar 2020”.

Član 6

Dužnosti kandidata „Koalicije za Mostar 2020“:

 • da imaju nultu toleranciju na korupciju, kriminal, diskriminaciju, nasilje i isključivost.
 • ne smiju primati poklone ili druga dobra i usluge koji bi mogli kompromitirati temeljna načela, programe i projekte Koalicije.
 • moraju izbjegavati bilo koju vrstu sukoba interesa koji bi mogao ugroziti programe i projekte Koalicije.
 • u slučaju da se nađu u sukobu interesa dužni su ga rješiti u javnom interesu.
 • ne smiju javno iznositi povjerljive informacije i baze podataka čime bi mogli ugroziti rad ili ugled Koalicije

Član 7

Kandidati “Koalicije za Mostar 2020” u izbornoj kampanji za lokalne izbore 2020. godine dužni su se uzajamno poštivati, poštivati kandidate s drugih lista, cijeniti mišljenje drugih kao i njihovo lično dostojanstvo, privatnost i
prava. Kandidatima je zabranjeno tolerisati bilo kakvu vrstu diskriminacije
i uznemiravanja.

Član 8

Obavezuju se svi kandidati „Koalicije za Mostar 2020“ da je posebno zabranjeno uklanjanje, prekrivanje i oštećivanje plakata ili drugih materijala koji se koriste u svrhu izborne kampanje.

Član 9

Za vrijeme trajanja izborne šutnje (24 sata prije otvaranja biračkih mjesta i do njihovog zatvaranja) kandidatima “Koalicije za Mostar 2020” zabranjeno je učestvovanje u javnim političkim aktivnostima, što uključuje:

 • održavanje skupova u svrhu izborne kampanje;
 • izlaganje na biračkom mjestu i u njegovoj okolini bilo kakvih materijala s ciljem uticaja na birače;
 • upotrebu svih raspoloživih socijalnih mreža s ciljem lobiranja birača.

Član 10

Kandidati “Koalicije za Mostar 2020” trebaju biti primjer prikladnog oblačenja i ponašanja, pa je zato potrebno da poštuju pravila i načine prikladnog oblačenja i ponašanja u skladu sa bontonom.

Član 11

Kandidati su dužni u svom javnom nastupu, a posebno unutar aktivnosti u izbornoj kampanji, voditi računa o primjerenom izgledu, primjenjivati i poštovati poslovni stil oblačenja.

Član 12

Ugled “Koalicije za Mostar 2020” ovisi o kandidatima koji putem medija komuniciraju s javnosti i to posebno utiče na mišljenje javnosti o “Koaliciji za Mostar 2020”, te na razumijevanje njene politike kao i na izborne rezultate ove Koalicije.
Kandidati ne smiju svojim djelovanjem negativno uticati na ugled Koalicije, kao ni svjesno učestvovati u aktivnostima koje se kose sa zakonima.

Član 13

Djelovanje Koalicije za Mostar 2020 mora biti prepoznatljivo, otvoreno prema javnosti, a posebno prema medijima. Zato svi kandidati koji provode određene aktivnosti u izbornom procesu za Lokalne izbore 2020. godine u odnosu sa stanovništvom i medijima moraju zagovarati ideje i vrijednosti Koalicije.

Član 14

Osobe koje su zadužene za rad s medijima u kampanji za Lokalne izbore 2020. godine trebaju svoje poslove obavljati profesionalno imajući u vidu ugled Koalicije, kao i ulogu medija i socijalnih mreža u izbornom procesu.

Član 15

Protiv kandidata “Koalicije za Mostar 2020” koji se ne pridržavaju pravila ovog kodeksa pokrenuti će se sankcioni postupak, u skladu sa Statutima stranaka članica Koalicije.

Član 16

Ovaj Kodeks stupa na snagu danom donošenja