KANDIDATI NA LISTI ZA JUGOISTOK

Ibro Husnić

1. IBRO HUSNIĆ

INES GOLOŠ

2. INES GOLOŠ

OMER MIČIJEVIĆ

3. OMER MIČIJEVIĆ

AMAR DŽIHO

4. AMAR DŽIHO

LEJLA MAKSUMIĆ

5. LEJLA MAKSUMIĆ

JASMIN PANDUR

6. JASMIN PANDUR

SAIMA POBRIĆ

7. SAIMA POBRIĆ

Svaki glas je bitan i utiče na konačan ishod izbora