fbpx

LISTA ZA

Alis Čolaković

ALIS ČOLAKOVIĆ

Datum rođenja: 12.01.1981.
Mjesto rođenja: Mostar
Stručna sprema: VSS, diplomirani inženjer elektrotehnike
Bračni status: oženjen, otac dvoje djece.

Poruka građanima:

 1. Kao kandidat za Gradsko vijeće Grada Mostara nominiran sa gradskog područja Jug u svom radu kao gradski vijećnik ukoliko budem izabran zalagati ću se za sljedeće:
 2. Ravnopravnost svih građana bez obzira na nacionalnu ili vjersku pripadnost
 3. Efikasniji rad Gradske uprave i preduzeća kojima upravlja Grad Mostar
 4. Modernizaciju javnih usluga u svim segmentima života
 5. Razvoj turizma na području Grada Mostara
 6. Rješavanje problema koji direktno utiču na kvalitet života kao što je odvoz i odlaganje smeća, nepostojanje adekvatnog sistema kanalizacije i sl.
 7. Rješavanje problema u domenu legalizacije postojećih objekata i zaustavljanja bespravne gradnje objekata
 8. Da se na gradskom području Jug koje je svjetli primjer organizovanog povratka izbjeglih i raseljenih osoba na prijeratna prebivališta u cilju održivosti predmetnog povratka realizuju sljedeće aktivnosti/projekti:
 • Potpuni završetak započetog infrastrukturnog objekta Vodovod „Gubavica-Pijesci-Hodbina“ te njegovo preuzimanje u smislu upravljanja i održavanja  od strane JP Vodovod d.o.o Mostar
 • Poboljšanje komunalne infrastrukture na prostoru gradskog područja Jug koja se ogleda u sanaciji postojećih dotrajalih puteva, proširenju sistema javne rasvjete, rješavanja divljih deponija
 • Izgradnju objekata društvenog sadržaja (društveni dom i igralište)
 • Stvaranje preduslova za razvoj poljoprivrede kao bitne grane na gradskom području Jug
 • Podizanje kvaliteta medicinske usluge za građane na prostoru gradskog područja Jug.

Kandidati na listi za Jug