KANDIDATI NA LISTI ZA JUG

Alis Čolaković

1. ALIS ČOLAKOVIĆ

2. NIHADA ĐONO

3. AMAR KUKURUZOVIĆ

4. ESMIR SAKIĆ

6. ALMANA RAHIMIĆ

7. SELMA DEMIROVIĆ

Svaki glas je bitan i utiče na konačan ishod izbora