fbpx

LISTA ZA

Maja Pajević

MAJA PAJEVIĆ

Datum rođenja: 20.12.1982.
Mjesto rođenja: Mostar
Stručna sprema: VSS

Obrazovanje

  • 2015. Poslovna Ekonomija – zvanje Bachelor poslovne ekonomije – smjer Računovodstvo i financije sa 240  ECTS bodova
  • 2011. Ekonomski Fakultet – stiče diplomu o završenoj VŠS (VI stepena) sa zvanjem Ekonomista.

Radno iskustvo

  • 2016 – 2019. Udruženje za društveni razvoj i prevenciju kriminaliteta, predsjednik Udruženja, obavljala poslove: administrativne, planiranja, realizacije i promocije Udruženja.
  • 2010 – 2011. Pripravnički staž  sa višom stručnom spremom obavljen u Federalnom zavodu PIO  na poslovima rad sa strankama, protokol, arhiviranja, kompletiranja, obračunima te ostalim ekonomskim poslovima.
  • 2007 – 2009. Hercegovačke novine i radio Stari Most Mostar kao šef Marketinga novine i radija obavljala poslove poput ugovaranja reklama i PR tekstova, oglasa, sklapanja ugovora, praćenje prodaje i distribucija novine, učestvovanje i prezentacija na sajmovima te ostale poslove koji spadaju u oblast marketinga.

Zalaganje u Gradskom vijeću

  1. Rješavanje zahtijeva građana;
  2. Izrada strategije i primjena akcionih planova za mlade;
  3. Sistemsko uređenje grada Mostara sa posebnim osvrtom urbanizma i građenja;
  4. Izrada strategije i akcionih planova za turizam, kulturu i sport u gradu Mostaru.

Kandidati na listi za Stari grad