fbpx

LISTA ZA

DŽANI PAJIĆ

Datum rođenja: 29.02.1996.
Mjesto rođenja: Mostar
Stručna sprema: VSS, diplomirani pravnik, Pravni fakultet Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru

– 2015. – 2017. predsjednik Asocijacije studenata Pravnog fakulteta, član Naučno-nastavnog vijeća Pravnog fakulteta i član Upravnog odbora Vijeća mladih Grada Mostara.
U istom periodu obnašao dužnost predsjedavajućeg Odbora za kulturu, obrazovanje i volonterizam Vijeća mladih Grada Mostara.
– 2016. – 2017. bio predsjednik Info-servisa za mlade Medžlisa Islamske zajednice Mostar.
– 2017. – 2020. predsjednik Unije studenata i član Senata Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru.
– 2017. završio Političku akademiju SDA

Od 2019. bavi se privatnim biznisom u oblasti turizma.

Zalaganje u Gradskom vijeću

Zalagat ću se za čist i uredan Mostar, funkcionalna gradska preduzeća, bolji položaj mladih u Gradu Mostaru, regulisanje urbanističkih i regulacionih planova u Gradskom području Stari grad, uređivanje postojećih i stvaranje novih poslovnih zona, bolju turističku ponudu i obogaćivanje sadržaja u Gradskom području Stari grad, kao i jedinstven sistem funkcinisanja svih turističkih djelatnosti, što uključuje uvezivanje i bolju saradnju ugostiteljskih i turističkih kompanija u Gradu Mostaru.
 
Smatram da Gradska uprava Grada Mostara može i mora poboljšati odnos sa poljoprivrednicima, te ću insistirati na pozitivnoj praksi iz drugih općina u Bosni i Hercegovini koja se tiče besplatnog korištenja obradivih poljoprivrednih površina u državnoj svojini.
 
Jedan od prioriteta mog rada i djelovanja bit će digitalizacija uprave. Građanima je potrebna efikasnija administracija i lakši pristup istoj, stoga je neophodno maksimalno digitalizirati upravu, što se posebno pokazalo svrsishodnim u vremenu pandemije, čime će i građani i Grad Mostar biti na dobitku.

Kandidati na listi za Stari grad