fbpx

LISTA ZA

Mirza Drežnjak

MIRZA DREŽNJAK

Datum rođenja: 05.01.1981.
Mjesto rođenja: Mostar
Stručna sprema: VSS, diplomirani socijalni radnik
Bračni status: oženjen, otac dvoje djece

Obrazovanje:

 • Fakultet političkih nauka Univerziteta u Sarajevu, odsjek za socijalni rad
 • Srednja mješovita škola Jablanica, elektrotehničar energetike

Radno iskustvo:

 • 10/2016 – 2020, Direktor „Centar za stara i iznemogla lica/osobe“ Mostar
 • 01/2016 – 10/2016, Stručni saradnik odgajatelj osuđenih osoba KPZ PT Mostar
 • 11/2015 – 01/2016, Stručni saradnik socijalni radnik Centar za djecu i omladinu sa posebnim potrebama „Los Rosales“ Mostar
 • 03/2008 – 11/2015, Socijalni radnik u projektu jačanja porodica SOS Dječija sela BiH
 • 05/2007 – 08/2007, Stručni saradnik za socijalnu zaštitu JU „Dom za stara i iznemogla lica“ Jablanica (Poslovi socijalne zaštite korisnika usluga ustanove)
 • 06/2006- 06/2010, Predsjednik OO HO „MERHAMET“ Jablanica (Organizovanje i rukovođenje aktivnostima osnovnog odbora Jablanica)
 • 11/2005 – 11/2006, Socijalni radnik JU „Centar za socijalni rad“ Jablanica (svi poslovi socijalne zaštite i stručnog socijalnog rada)

Radovi:

 • Uticaj globalizacijskog procesa na kreiranje socijalne politike, časopis „POLIS“, Sarajevo, 2005. godine
 • Kako osnovati dnevne centre za starije osobe u BiH? Danish Refugee Council, Sarajevo, 2005. godine
 • Uloga SOS Porodičnog centra Mostar u socijalnoj inkluziji djece i mladih, Udruženje za podršku i kreativni razvoj djece i mladih Tuzla i Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Univerziteta u Tuzli, 2012. godine
 • Uključivanje djece iz socijalno marginaliziranih porodica u sistem predškoslkog odgoja i obrazovanja (primjer SOS porodičnog centra Mostar), Udruženje za podršku i kreativni razvoj djece i mladih Tuzla i Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Univerziteta u Tuzli, 2013. godine
 • Multidisciplinarni timovi kao dio procedure vođenja slučaja u SOS projektu jačanja porodice Mostar (iskustva i rezultati), Udruženje za podršku i kreativni razvoj djece i mladih Tuzla i Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Univerziteta u Tuzli, 2014. godine
 • Projekat “Stariji brat starija sestra u funkciji unaprijeđenja kvalitete života djece iz marginaliziranih porodica”, Udruženje za podršku i kreativni razvoj djece i mladih Tuzla i Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Univerziteta u Tuzli, 2015. godine
 • Pravo djece iz socijalno marginaliziranih porodica na predškolski odgoj, Studenstki centar Univerziteta u Zenici, 2015. godine
 • Analiza stanja socijalne zaštite u Hercegovačko-neretvanskom kantonu sa posebnim osvrtom na uticaj pandemije izazvane koronavirusom na sistem socijalne zaštite, Udruženje socijalnih radnika HNK, Mostar, 2020. godine

Projekti:

 • Dnevni centar za stara lica, autor i implementator Merhamet Jablanica
 • Pomoći romskoj djeci i djeci slabijeg imovnog stanja “Škola 2007”, kao autor i imnplementator.
 • Otvaranje dnevnih centara za stara i iznemogla lica u povretničkim sredinama. Imnplementacija projekta za DRC (Dansko vijeće za izbjeglice)

Konferencije:

 • III Međunarodna naučno-stručna konferencija “Unapređenje kvalitete života djece i mladih”, Zlatibor, 2012. godine
 • II Međunarodna konferencija Saveza psihoterapijskih udruga Hrvatske (SPUH), Zagreb, 2013. godine
 • IV Međunarodna naučno-stručna konferencija “Unapređenje kvalitete života djece i mladih”, Split, 2013. godine
 • V Međunarodna naučno-stručna konferencija “Unapređenje kvalitete života djece i mladih”, Igalo, 2014. godine
 • VI Međunarodna naučno-stručna konferencija”Unapređenje kvalitete života djece i mladih”, Ohrid, 2015. godine
 • II Međunarodni kongres studenata socijalne pedagogije Bosne i Hercegovine „It´s Time“, Zenica 2015. godine

Zalaganje u Gradskom vijeću:

 1. Podjednak pristup i pažnja Grada ka urbanom planiranju i razvoju prigradskih naselja Grada Mostara.
 2. Ovim naseljima vratiti nekadašnji privredni značaj koji su imali.
 3. Što prije revitalizirati stare te urediti i otvoriti nove privredne zone koje će dovesti do ubrzanog razvoja prigradskih mjesnih zajednica a koji će biti usklađen sa održivim i ekološki prihvatljivim standardima.
 4. Komunalnu infrastrukturu učiniti dostupnom svakom građaninu bez obzira na mjesto stanovanja.
 5. Socijalna zaštita usklađena sa razvojnim i demografskim potrebama sa posebnom pažnjom na pravednu raspodjelu raspoloživih sredstava najugroženijem sloju građana.
 6. Kapacitete obrazovnih ustanova uskladiti sa potrebama sredine, povećati njihove kapacitete i obnoviti ih, te uvesti savremena učila koja će olakšati učenicima usvajanje znanja i vještina.
 7. Mrežu predškolskih ustanova proširiti kako u gradskim, tako i u prigradskim naseljima u skladu sa potrebama stanovništva.
 8. Uređenje i održavanje zelenih površina te prostora za odmor i rekreaciju.
 9. Osigurati uslove za nesmetan rad različitih udruženja i sportskih kolektiva.

Kandidati na listi za Sjever