fbpx

LISTA ZA

JASMIN JUGO

Datum rođenja: 26.07.1990.
Mjesto rođenja: Mostar
Stručna sprema: VSS, Diplomirani socijalni pedagog
Bračni status: Oženjen, otac dvoje djece

Poruka građanima:

Važni su i zidovi i beton i asfalt, ali je puno važnije ulagati u ljude, znanje i kompetencije.

U središtu naše inicijative i lobiranja nalazit će se čovjek i njegove potrebe i problemi sa kojima se svakodnevno susreće.

Mladi moraju preuzimati inicijativu, biti dovoljno hrabri i mudri kako bi kreirali promjene i planirali svoju budućnost u ovome gradu.

Svi se okupimo oko naših problema, odnosno naših zajedničkih interesa, jer problemi ne poznaju stranku.

Kandidati na listi za Jugozapad