fbpx

LISTA ZA

ASMIR KAJAN

Datum rođenja: 05.02.1979.
Mjesto rođenja: Mostar
Stručna sprema: VSS, Magistar mašinstva
Bračni status: Oženjen, otac dvoje djece.

Zalaganje u Gradskom vijeću:

Zalagati ću se za povratak urbanističkih i kulturnih standarda u grad kroz poticanje što efikasnijeg i transparentnijeg rada komunalnih i drugih gradskih odjela.

Poticaću razvoj i jačanje turističkih potencijala grada.

Potencirati ću ulaganja i izgradnju sportske infrastrukture u gradu.

Posebnu pažnju posvetiti ću stvaranju što boljih uslova za razvoj poduzetništva sa posebnim akcentom na kompanije iz IT sektora.

Pokrenuti ću inicijativu da grad Mostar postane GRAD PRIJATELJ DJECE.

Kandidati na listi za Jugozapad