KANDIDATI NA LISTI ZA JUGOZAPAD

1. ASMIR KAJAN

2. MELISA ČADRA

3. JASMIN JUGO

4. SENITA KLJUČANIN

5. ĆAMILA JAKIROVIĆ

6. AZER MAKSUMIĆ

Lejla Denjo

7. LEJLA DENJO

8. SANELA DŽINOVIĆ BIJEDIĆ

Svaki glas je bitan i utiče na konačan ishod izbora