fbpx

LISTA

SULEJMAN TANOVIĆ

Datum rođenja: 07.10.1981.
Mjesto rođenja: Mostar
Stručna sprema: Bachelor sigurnosnih studija

Zalaganje u Gradskom vijeću

U Mostaru su nagomilani problemi zbog dugogodišnjeg nepostojanja gradskog vijeća koji utiču na kvalitet života građana i same privrede.

Problemi sa čistoćom , infrastrukturni problemi i mnogi drugi koji se godinama ne rješavaju.

Mnogi imovinsko pravni odnosi su neriješeni … predmeti stoje zbog nepostojanja gradskog vijeća, insistirat ću na što hitnijem rješavanju nagomilanih predmeta.

Investitori zaobilaze Mostar, a mnogi lokalni privrednici i pored vlastitog potencijala ne mogu ulagati u vlastitu infrastrukturu tamo gdje su potrebne dozvole za urbanizam i građenje – privrednici bez takvih dozvola ne mogu dobiti razvojne kredite niti aplicirati za grant sredstva, ovaj problem je znatno usporio privredni razvoj i insistirat ću na brzom rješavanju ovog problema.

Uspostaviti efikasniju gradsku administraciju pogotovo za usluge privrednicima …. čekanje na razne ovjere, registracije obrta i slično je predugo , ne može radno mjesto čekati u redovima.

Gradsko vijeće mora nadzirati trošenje novca iz budžeta i to mora biti stalna aktivnost. Zalagat ću se za potpunu transparentnost trošenja budžetskog novca, to je novac građana i oni moraju znati koliko i u koje namjene se troši njihov novac.

Zakonom o komunalnoj djelatnosti donešenom u 2004. godini, kao i u međuvremenu donešenim Zakonom o komunalnim djelatnostima iz 2016. godine, te Odlukom o komunalnoj naknadi propisano je da je komunalna naknada prihod jedinice lokalne samouprave namijenjen za financiranje obavljanja komunalnih djelatnosti zajedničke komunalne potrošnje. OVO JE REKET GRAĐANIMA I PRIVREDI, borit ću se za ukidanje ovakvog zakona, privrednici i građani za svoj ili iznajmljeni prostor plaćaju komunalnu naknadu, ovakva vrsta naknade postoji samo u Mostaru. Pored komunalnih taksi, plaćanja javnim komunalnim preduzećima nametnuto je i plaćanje komunalne naknade koje nema nikakvu svrhu osim sto je čisti reket i ovako opterećenoj privredi. Ova naknada je besmislena jer u budžetu ima dovoljno novca za komunalije (održavanje javnih površina, gradska rasvjeta i sl.)

Pitamo se gdje se mogu pronaći strategija razvoja, dugoročni i srednjoročni planovi kada su u pitanju komunalne djelatnosti u Gradu Mostaru? Nigdje, a lokalna samouprava dakle Grad je bio obavezan to uraditi … insistirat ću na tome. Nažalost, Grad Mostar upravo zbog nekvalitetnih komunalnih usluga sve više gubi obilježja urbane sredine.

Komunalni otpad i čistoća je rak rana grada i 25 godina nakon rata.

Insistirat ću na hitnom razmatranju IZVJEŠTAJA O RADU SVIH JAVNIH PREDUZEĆA čiji je osnivač grad Mostar, te izvještaje godinama niko nije razmatrao.

Kandidati na gradskoj listi