fbpx

LISTA

NATAŠA JEKIĆ

Datum rođenja: 18.01.1973.
Mjesto rođenja: Mostar
Stručna sprema: VSS, sportski trener – menađer
Bračni status: udata, majka jednog sina

Kao nestranački kandidat na listi „Koalicija za Mostar 2020“ na ovaj način želim dati svoj doprinos u izgradnji jednog boljeg grada Mostara – grada koji će svima pružiti jednake šanse i u kome će svima biti ugodno i lijepo  živjeti.

Smatram da niko od nas ne može ostati po strani, jer se napredak može ostvariti samo uz zajednički i aktivni angažman.

Izbori su najbolja prilika i šansa da se zajednički izborimo za Mostar kakvog želimo i kome težimo.

Smatram; da na ovaj način mogu doprinjeti na poljima koji me najviše zanimaju, na poljima kulture, sporta i umjetnosti, poljima na kojim 26 godina radim sa najvažnijim resursom, snagom i potencijalom ovog grada, a to su  djeca i omladina.

Mišljenja sam da su oni naša budućnost i da je rad sa njima od najveće važnosti kako bi stasale nove generacije odgajane na principima humanosti i poštovanja drugih i drugačijih.

Samo ćemo tako izgraditi istinski multietnički  Mostar, grad za sve, otvoren prema sebi, ali i prema cijelom svijetu.

Problemi koje Mostar nosi sa sobom već godinama su poznati široj javnosti, rješenja se nalaze u nama..

Radno iskustvo:

 • Zaposlenica Ratne bolnice Mostar 1993-1994 godine
 • 26 godina zaposlenica u JU Centar za kulturu Mostar na mjestu plesni koreograf performing art umjetnosti (17.09.1994 godine)
 • 26 godina predsjednik, trener i sportski menađer u udruženju Plesni studio Mo Stars
 • 18 godina nacionalni sudija u modernim plesovima pri PSSBiH,SSPK u BiH( Krovne plesne institucije BiH)
 • 19 godina nacionalni sudija u plesnim disciplinama art i street dance-u
 • 13 godina internacionalni sudija za grupu performing art i street dance-u

Obrazovanje:

 • Univerzitet „Džemal Bijedić“, Nastavnički fakultet, odsjek Sport i zdravlje. Stečeno zvanje: Sportski trener – menađer
 • Položen stručni ispit za zvanje: Koreograf modernih plesova u APOBIH (Asocijacija plesnih organizacija u BiH)
 • Položen  stručni ispit  za zvanje: Koreograf Performing art u SmpuBiH (Savez modernih plesova u BiH)
 • Nacionalni sudija u modernim plesovima PSSBiH (Plesno sportski savez BiH) od 2001. godine
 • Internacionalni sudija u modernim plesovima od 2006. godine
 • Srednja medicinska škola „Dr. Ante Jamnicki“ Mostar 1987/1991

Angažman u sportskoj  zajednici:

 • Članica Sportskog Saveza grada Mostara
 • Osnivač i članica Saveza sportsko plesnih klubova u BiH
 • Podpredsjednik Saveza sportsko plesnih klubova u BiH
 • Predsjednik Plesnog studija Mo Stars

Priznanja i nagrade:

 • Priznanje za postignute sportske rezultate za 2011 godinu izdata od strane Sportskog saveza grada Mostara
 • Specijalna nagrada Grada Mostara od Odjela Društvenih djelatnosti za Razvoj plesne kulture u Mostaru 2014
 • Nagrada za najboljeg trener-koreografa 2014 od strane SSPKuBiH
 • Priznanje povodom 21 godinu rada u sportu izdatu od strane Grada Mostara i Sportskog saveza grada Mostara
 • Priznanje za postignute sportske rezultate u 2015 godini izdato od strane Sportskog Saveza grada Mostara
 • Plaketa za doprinos u razvoju sportskog plesa i plesne kulture 2016 od strane SSPKuBiH
 • Nagrada od Fondacije Slipičević za Okupljanje i rad sa djecom na sportsko plesnoj razini djelovanja 2018
 • Specjalno priznanje i povelja za postignute sportske rezultate u 2018 godini izdata od strane Sportskog saveza grada Mostara 

Humanitarni rad:

 • Rad sa udruženjima roditelja i prijatelja djece sa posebnim potrebama SUNCE
 • Rad sa djecom i omladinom  sa posebnim potrebama LOS ROSALES
 • Javna kuhinja
 • Crveni krst grada Mostara
 • Egipatsko selo- Dječiji dom Mostar
 • Izbjeglički kamp Salakovac
 • UG Zajdno za naš grad
 • Udruženje OUR KIDS
 • Udruženje Novi pogled-Roza vrpce
 • Jedan narcin jedan život
 • Udruženje Srce za djecu oboljelu od karcinoma- Moja kosa- tvoja kosa

Organizacija projekata:

 • Organizacija  Internacionalnog plesnog takmičenja  MEDITERAN OPEN DANCE MO STARS 2018, 2019  koji su okupljali oko 1950 plesača iz 7 zemalja.
 • Organizacija plesnih koncerata
 • Organizacija KV turnira
 • Organizacija edukativnih projekata plesno sportskog karaktera
 • Organizacija kulturno – zabavnih revija za djecu i omladinu
 • Organizacija humanitarnih projekata …

Poruka građanima:

 1. Ono što mogu obećati i pružiti građanima Mostara je red, rad i disciplina…
 2. Ono što ne znam – tražiti savjet i pomoć struke, a ono što znam podijeliti za opšte dobro svih nas.
 3. „Niko od nas nije pametan toliko koliko svi mi Zajedno.“

Kandidati na gradskoj listi