fbpx

LISTA

ENITA VEJZOVIĆ

Datum rođenja: 07.10.1981.
Mjesto rođenja: Mostar
Stručna sprema: Bachelor sigurnosnih studija

Poruka građanima

Cijenimo svoju kulturnu baštinu, vratimo život u Mostar!
Za grad sa sistemskim i transparentnim rješenjima.
Za grad turizma, kulture, sporta i ekologije.

Kandidati na gradskoj listi