fbpx

LISTA

DALIDA DEMIROVIĆ

Datum rođenja: 21.06.1978.
Mjesto rođenja: Mostar
Stručna sprema: Magistar komunikologije
Bračni status: Udata, majka dvoje djece

Zalaganje i rad u Gradskom vijeću:

  1. da niti jedno dijete u Gradu Mostaru ne bude obespravljeno,
  2. da svi imaju jednake mogućnosti i pristup socijalnoj zaštiti i obrazovanju.
  3. stari i iznemogli će biti poseban fokus moga rada.

Kandidati na gradskoj listi