fbpx

LISTA

ANEL KLJAKO

Datum rođenja: 23.05.1987
Mjesto rođenja: Mostar
Stručna sprema: doktorand ekonomskih nauka
Bračni status: Oženjen, otac dvoje djece

Zalaganje u Gradskom vijeću:

  1. Analiza Odluka koje je donijelo bivše Gradsko vijeće u segmentu zakonitosti,
  2. Da Grad osigura davanje u najam ili besplatno dodjeljivanje na korištenje poljoprivrednog zemljišta fizičkim licima
  3. Promovisanje bavljenja sportom za sve generacije
  4. Izgradnja biciklističkog parka i biciklističkih staza i ujedno staze za vozače e-romobila
  5. Sufinansiranje najperspektivnijih sportašica i sportaša grada Mostara i sportske škole najmlađih dobnih skupina
  6. Kreiranje Fonda za stipendiranje učenika i studenata deficitarnih zanimanja (50% učešća grada i 50 % privatnih kompanija) s ciljem kasnijeg zapošljavanja navedenih studenata i učenika u državnim institucijama/privatnim kompanijama minimum godinu dana.

Kandidati na gradskoj listi