fbpx
 Šuta: U narednom periodu unaprijediti rad i poslovanje javnih preduzeća

Tokom pauze u okviru devete sjednice Gradskog vijeća Grada Mostara, predsjednik Gradskog vijeća, Salem Marić je komentarisao tok sjednice, koji se posebno odnosio na izvještaje o radu javnih preduzeća za razdoblje 2012. do 2020. godine, a kojima je osnivač Grad Mostar.

“Ono što se kroz odbore i komisije GV-a, koji su radili na pripremi ove sjednice, može očekivati je da se u nekom roku od nekih 30 radnih dana riješi pitanje imenovanja vršitelja dužnosti uprava, nadzornih odbora, imenovanja punomoćnika za skupštine javnih preduzeća kako bi ovaj proces koji smo odavno počeli i riješili, te došli do novih upravljačkih struktura u javnim preduzećima” – kazao je predsjednik GV Grada Mostara Salem Marić.

Prezentaciju izvještaja o radu javnih preduzeća komentarisao je i predsjednik Kluba vijećnika Koalicije za Mostar 2020, Adil Šuta.

“Kao Klub vijećnika Koalicije za Mostar 2020 predložiti ćemo zaključke koji će pomoći da se u narednom periodu unaprijedi rad i poslovanje javnih preduzeća” kazao je Šuta.