fbpx
 Preduzetnici iz Hercegovine na sastanaku sa predstavnicima Koalicije za Mostar 2020

Predstavnici Koalicije za Mostar 2020 održali su danas u Mostaru radni sastanak sa predstavnicima Asocijacije preduzetnika Hercegovine na temu budućeg zajedničkog djelovanja za razvoj ovoga grada.

Predstavnici Asocijacije preduzetnika Hercegovine na sastanku sa budućim vijećnicima Gradskog vijeća Grada Mostara iskazali su želju da budu partneri u zajedničkom radu, naglasivši kako nisu zadovoljni dosadašnjim radom i efikasnošću gradske administracije.

„U posljednjih osam godina nismo imali priliku da održimo niti jedan sastanak sa trenutnim gradonačelnikom. Radujemo se dijalogu sa kandidatima ove koalicije, nadamo da će nakon formiranja Gradskog vijeća biti uspostavljen dijalog na kvalitetan način i da će Gradska uprava bolje funkcionisati“, naveli su iz ove Asocijacije, ističući kako Mostar ne privlači dovoljno stranih investicija.

Poduzetnici Hercegovine

„Mostar mora biti centar za ulaganje i investicije, te da se u njemu stvori povoljan ekonomski ambijent za buduće investitore. Nakon dvanaest godina ovaj grad će dobiti Gradsko vijeće, potrebno je riješiti veliki broj komunalnih problema koji opterećuju grad i sanirati deponiju Uborak dok se ne nađe nova lokacija za deponiju“, istakli su iz Asocijacije preduzetnika Hercegovine.

Predstavnici Koalicije za Mostar 2020 su naveli da postoje velike mogućnosti razvoja grada Mostara, te kako je status komunalnih preduzeća potrebno preurediti s ciljem njihvog efikasanijeg rada.

„Veoma bitan aspekt razvoja grada je otvaranje novih radnih mjesta, na čemu je upravo težište plaftorme Koalicije za Mostar 2020. Neophodno je stvaranje povoljnog ambijenta i uslova za rad privrednika i poduzetnika u gradu kako bi se stvorila nova radna mjesta. Koalicija je prepoznala probleme preduzetnika i smatramo kako je potrebno reorganizovati gradsku administraciju sa ciljem osnivanja novih odjela za privredu, poljoprivredu i turizam“, istakli su kandidati Koalicije.

Predstavnici Koalicije

Oni su naveli kako je 2012. godine usvojen regulacioni plan Grada Mostara čija bi implementacija trebala krenuti nakon konstituisanja Gradskog vijeća Grada Mostara. „Prije svega, radi se o osnivanju poslovnih zona gdje bi se omogućilo poslovnim subjektima da investiraju u Grad Mostar. Postoji puno mogućnosti za privlačenje investitora te je potrebna saradnja vijećnika i preduzetnika.

Potrebno je stvarati pozitivnu energiju, građanima vratiti povjerenje u rad gradske administracije. Svaki vijećnik mora biti servis građanima“, poručili su kandidati Koalicije za Mostar na današnjem sastanku sa predstavnicima Asocijacije preduzetnika Hercegovine.