fbpx
 Osnovno opredjeljenje Koalicije za Mostar je jedinstven i multietnički grad

Koalicija za Mostar danas je svoje predizborne aktivnosti nastavila u centru Mostara. Info pultovi su postavljeni na Rondou i na Balinovcu, a kandidati su građane podsjetili da je vizija Koalicije jedinstven, multietnički i multikulturalni Mostar.

Kandidati Koalicije za Mostar na Rondou i Balinovcu

Salem Marić, kandidat Koalicije na gradskoj listi, istakao je da za Koaliciju u Mostaru ne postoji lijeva i desna strana.

„Naša današnja poruka je da ćemo se zalagati za jedinstven Mostar u Gradskom vijeću Mostara. Razgovor sa građanima, koji smo vodili tokom naše predizborne kampanje, daje nam nadu da ćemo sigurno biti uvjerljivi pobjednici na predstojećim izborim. Građanima poručujem da se pridržavju epidemioloških mjera i da vode računa o svojoj ličnoj zaštiti, ali da ne propuste priliku da nakon dvanaest godina iskoriste svoje biračko pravo. Uvjeren sam da će većina odabrati Koaliciju za Mostar jer na našoj listi, osim kandidata za gradonačelnika dr. Zlatka Guzina, koji će biti gradonačelnik svih građana, ima kvalitetnih, mladih i iskusnih kandidata koji zaslužuju povjerenje građana“, istakao je Marić.

Haris Nazdraić, kandidat Koalicije na listi za Gradsko područje Stari Grad, ističe da je današnje druženje s građanima dio pozitivne i afirmativne kampanje Koalicije za Mostar 2020.

“Koalicija za Mostar kompletan grad doživljava kao svoj. Zato smo u svim naseljima razgovarali s građanima o potrebama lokalnih zajednica, a ovakvim predizbornim aktivnostima, kakve smo imali danas, potvrđujemo našu opredjeljenost za jedinstven i multietnički Mostar”, rekao je Nazdraić.

Jasmin Jugo, kandidat Koalicije na listi za Gradsko područje Jugozapad, ističe da će u¸centru pažnje budućih vijećnika Koalicije u Gradskom vijeću Mostara biti čovjek i njegove svakodnevne potrebe. “Važni su nam i zidovi i asfalt i infrastruktura, ali nam je najvažnije ulaganje u ljude, njihovo znanje, vještine i kompetencije. Iz tog razloga mladi moraju preuzeti inicijativu i biti dovoljno hrabri i mudri kako bi pokrenuli procese i promjene koji će im omogućiti da planiraju budućnost u svom gradu. Moramo se okupiti oko zajedničkog cilja kako bi Mostar postao evropski grad, kakav zaslužuje da bude”, rekao je Jugo.