fbpx
 Kordinator Koalicije za Mostar 2020 potpisao izborni etički kodeks

Danas je u prostorijama Gradske uprave Grada Mostara, a u organizaciji OSCE BiH, kordinator “Koalicije za Mostar 2020” gosp. Šerif Špago potpisao Izborni etički kodeks.

U cilju promovisanja slobodnih i poštenih lokalnih izbora 2020. godine, politički subjekti koji su ovjereni za Lokalne izbore 2020. godine u Gradu Mostaru prihvataju da će poštovati principe: zakonitosti, demokratije, odgovornosti, integriteta i transparentnosti, slobode korištenja izbornih prava, uzajamnog poštivanja kao i kulture političkog dijaloga.

U skladu sa pomenutim principima, politički subjekti se posebno obavezuju na sljedeće:

Tokom izborne kampanje

 1. Poštovat će sve propise i pravila koja regulišu izborni proces u BiH.
 2. Poštovat će pravo birača da slobodno glasaju u skladu sa svojim uvjerenjima, te će se uzdržati od upotrebe bilo kakvog pritiska ili aktivnosti koje mogu da utiču na slobodno glasanje.
 3. Poštovat će pravo drugih političkih subjekata da slobodno iznose svoje programe i ideje. U tom smisli, politički subjekti se naročito obavezuju da neće uklanjati i uništavati promotivni materijal drugih učesnika u izbornoj kampanji.
 4. Nikoga neće vrijeđati, niti omalovažavati, na osnovu rase, roda, vjere, etničke pripadnosti, nacionalnosti, političkih uvjerenja i drugih karakteristika.
 5. Neće koristiti jezik koji predstavlja govor mržnje. Govor mržnje u smislu ovog kodeksa predstavlja sve oblike izražavanja kojima se širi, raspiruje, potiče ili opravdava rasna mržnja, ksenofobija, antisemitizam ili drugi oblici mržnje temeljeni na netoleranciji.
 6. Neće zloupotrebljavati javnu dužnost i javna sredstva i resurse u svrhu izborne kampanje.
 7. Neće ometati slobodan rad medija i novinara i neće zloupotrebljavati medije, naročito društvene medije i mreže, tokom kampanje.
  8.Neće zloupotrebljavati trenutnu epidemiološku situaciju za sticanje prednosti u poduzimanju promotivnih i drugih poredizbornih aktivnosti.

U izbornom procesu

 1. Neće ometati rad izbornih zvaničnika te, naročito, neće zloupotrebljavati pozicije u biračkih odborima.
 2. Neće ometati rad posmatrača na biračkim mjestima.

Nakon izbora

 1. Politički subjekti će po objavljenim izbornim rezultatima ukloniti sav promotivni materijal, posebno polijepljene plakate.

U pogledu ovog dokumenta

 1. Politički subjekti se obavezuju da će svoje članove i simpatizere upoznati sa ovim kodeksom i njegovim principima i objaviti ga na svojim web stranicama.
 2. Svaki potpisnik će osigurati da sve izborne aktivnosti kandidata konkretnog političkog subjekta slijede pomenute principe, a politički subjekt će osuditi svako ponašanje koje predstavlja njegovo kršenje.
 3. Politički subjekti se obavezuju na poštivanje ovog kodeksa danom njegovog potpisivanja.